gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Set the user ID using signed-in user_id. ga('set', 'userId', 'USER_ID'); // Set the user ID using signed-in user_id. תרמי ליין אינסטלציה ושיפוצים בע"מ | מושגים באיתור נזקי מים ותיקונם
איתור ומיפוי תשתיות תת קרקעיות

חברת תרמי ליין אינסטלציה ושיפוצים בע"מ מתמחה באיתור ומיפוי סוגי תשתיות שונים, כגון: מים, ביוב וניקוז.

מהות המיפוי:

-סריקה לפני חפירה, למניעת פגיעה בתשתיות תת קרקעיות קיימות.

-איתור שוחות ביוב נסתרות

-איתור תקלות בקווים התת קרקעיים, כולל מדידות עומק ואורך של הקווים.

 

לבקשת הלקוח ניתן גם לצלם את הקו מפנים על ידי מצלמה אופטיסיבים המיועדת לצילומי קווי מים או ביוב.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2018 by  תרמי ליין אינסטלציה ושיפוצים בע"מ.