gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Set the user ID using signed-in user_id. ga('set', 'userId', 'USER_ID'); // Set the user ID using signed-in user_id.
 

 מיפוי תשתיות תת קרקעיות

איתור ומיפוי תשתיות תת קרקעיות

חברת תרמי ליין אינסטלציה ושיפוצים בע"מ מתמחה באיתור ומיפוי סוגי תשתיות שונים, כגון: מים, ביוב וניקוז.

מהות המיפוי:

-סריקה לפני חפירה, למניעת פגיעה בתשתיות תת קרקעיות קיימות.

-איתור שוחות ביוב נסתרות

-איתור תקלות בקווים התת קרקעיים, כולל מדידות עומק ואורך של הקווים.

 

לבקשת הלקוח ניתן גם לצלם את הקו מפנים על ידי מצלמה אופטיסיבים המיועדת לצילומי קווי מים או ביוב.